Kreds 5 - U9-U13 - Hammel Idrætscenter 9. november Piger U9 Piger U9 Pulje 1 Hørning - Hammel - TRIF - Piger U9 Pulje 1 Hørning Nov 9, 2019 9:00 AM - #1 Hammel Arena - Bane 1 Piger U9 Pulje 1 TRIF Nov 9, 2019 10:00 AM - #3 Hørning Arena - Bane 1 Piger U9 Pulje 1 Hammel Nov 9, 2019 11:00 AM - #5 TRIF Arena - Bane 1 Piger U9 Pulje 2 TRIF 2 - Hammel 2 - Lystrup - Piger U9 Pulje 2 TRIF 2 Nov 9, 2019 9:00 AM - #11 Hammel 2 Arena - Bane 2 Piger U9 Pulje 2 Lystrup Nov 9, 2019 10:00 AM - #13 TRIF 2 Arena - Bane 2 Piger U9 Pulje 2 Hammel 2 Nov 9, 2019 11:00 AM - #15 Lystrup Arena - Bane 2 Kreds 5 - U9-U13 - Hammel Idrætscenter 9. november Drenge U11 Drenge U11 Pulje 1 Sabro IF - Stjær - Harlev IK - Team Favrskov - Drenge U11 Pulje 1 Sabro IF Nov 9, 2019 9:30 AM - #2 Stjær Arena - Bane 1 Drenge U11 Pulje 1 Harlev IK Nov 9, 2019 9:30 AM - #12 Team Favrskov Arena - Bane 2 Drenge U11 Pulje 1 Stjær Nov 9, 2019 10:30 AM - #4 Harlev IK Arena - Bane 1 Drenge U11 Pulje 1 Team Favrskov Nov 9, 2019 10:30 AM - #14 Sabro IF Arena - Bane 2 Kreds 5 - U9-U13 - Hammel Idrætscenter 9. november Drenge U13 - Kampe aflyst! Drenge U13 - Kampe aflyst! Pulje 1 Hold udgået Nov 9, 2019 12:00 PM - #7 Hold udgået Arena - Bane 1 Drenge U13 - Kampe aflyst! Pulje 1 Hold udgået Nov 9, 2019 1:00 PM - #9 Hold udgået Arena - Bane 1 Kreds 5 - U9-U13 - Hammel Idrætscenter 9. november Drenge U9 Letøvede Drenge U9 Letøvede Pulje 1 Hammel - HEI - Lystrup - Drenge U9 Letøvede Pulje 1 Hammel Nov 9, 2019 11:30 AM - #6 HEI Arena - Bane 1 Drenge U9 Letøvede Pulje 1 Lystrup Nov 9, 2019 12:30 PM - #8 Hammel Arena - Bane 1 Drenge U9 Letøvede Pulje 1 HEI Nov 9, 2019 1:30 PM - #10 Lystrup Arena - Bane 1 Kreds 5 - U9-U13 - Hammel Idrætscenter 9. november Drenge/Mix U9 Uøvede Drenge/Mix U9 Uøvede Pulje 1 Hørning - Stjær - Lystrup - Hammel - Viby IF - Drenge/Mix U9 Uøvede Pulje 1 Hørning Nov 9, 2019 11:30 AM - #16 Stjær Arena - Bane 2 Drenge/Mix U9 Uøvede Pulje 1 Lystrup Nov 9, 2019 12:00 PM - #17 Hammel Arena - Bane 2 Drenge/Mix U9 Uøvede Pulje 1 Viby IF Nov 9, 2019 12:30 PM - #18 Hørning Arena - Bane 2 Drenge/Mix U9 Uøvede Pulje 1 Stjær Nov 9, 2019 1:00 PM - #19 Lystrup Arena - Bane 2 Drenge/Mix U9 Uøvede Pulje 1 Hammel Nov 9, 2019 1:30 PM - #20 Viby IF Arena - Bane 2 Kreds 5 - U9-U13 - Hammel Idrætscenter 9. november Arena - Bane 1 Piger U9 Pulje 1 Hørning Nov 9, 2019 9:00 AM - #1 Hammel Arena - Bane 1 Drenge U11 Pulje 1 Sabro IF Nov 9, 2019 9:30 AM - #2 Stjær Arena - Bane 1 Piger U9 Pulje 1 TRIF Nov 9, 2019 10:00 AM - #3 Hørning Arena - Bane 1 Drenge U11 Pulje 1 Stjær Nov 9, 2019 10:30 AM - #4 Harlev IK Arena - Bane 1 Piger U9 Pulje 1 Hammel Nov 9, 2019 11:00 AM - #5 TRIF Arena - Bane 1 Drenge U9 Letøvede Pulje 1 Hammel Nov 9, 2019 11:30 AM - #6 HEI Arena - Bane 1 Drenge U13 - Kampe aflyst! Pulje 1 Hold udgået Nov 9, 2019 12:00 PM - #7 Hold udgået Arena - Bane 1 Drenge U9 Letøvede Pulje 1 Lystrup Nov 9, 2019 12:30 PM - #8 Hammel Arena - Bane 1 Drenge U13 - Kampe aflyst! Pulje 1 Hold udgået Nov 9, 2019 1:00 PM - #9 Hold udgået Arena - Bane 1 Drenge U9 Letøvede Pulje 1 HEI Nov 9, 2019 1:30 PM - #10 Lystrup Arena - Bane 1 Kreds 5 - U9-U13 - Hammel Idrætscenter 9. november Arena - Bane 2 Piger U9 Pulje 2 TRIF 2 Nov 9, 2019 9:00 AM - #11 Hammel 2 Arena - Bane 2 Drenge U11 Pulje 1 Harlev IK Nov 9, 2019 9:30 AM - #12 Team Favrskov Arena - Bane 2 Piger U9 Pulje 2 Lystrup Nov 9, 2019 10:00 AM - #13 TRIF 2 Arena - Bane 2 Drenge U11 Pulje 1 Team Favrskov Nov 9, 2019 10:30 AM - #14 Sabro IF Arena - Bane 2 Piger U9 Pulje 2 Hammel 2 Nov 9, 2019 11:00 AM - #15 Lystrup Arena - Bane 2 Drenge/Mix U9 Uøvede Pulje 1 Hørning Nov 9, 2019 11:30 AM - #16 Stjær Arena - Bane 2 Drenge/Mix U9 Uøvede Pulje 1 Lystrup Nov 9, 2019 12:00 PM - #17 Hammel Arena - Bane 2 Drenge/Mix U9 Uøvede Pulje 1 Viby IF Nov 9, 2019 12:30 PM - #18 Hørning Arena - Bane 2 Drenge/Mix U9 Uøvede Pulje 1 Stjær Nov 9, 2019 1:00 PM - #19 Lystrup Arena - Bane 2 Drenge/Mix U9 Uøvede Pulje 1 Hammel Nov 9, 2019 1:30 PM - #20 Viby IF Arena - Bane 2